Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller alla aspekter av tabletten. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter är viktigt för att hålla ihop tabletten. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

piller

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det är ett olösligt material. Det kan tillskrivas den intramolekylära strukturen. Man kan modifiera cellulosa. Då skapas en form av cellulosa, nämligen mikrokristallinsk cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. En bra dosering kan vara 20 %. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det vill säga att den också ser till att tabletten kan lösas upp när det behövs.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

När man har den här typen av klibbmedel i tabletter så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. De får exempelvis inte bli fuktiga. Om du vill ha mikrokristallinisk cellulosa kan du köpa det hos allt-fraktfritt.seFörpackningen är dessutom återförslutningsbar. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

Patienterna vill ju ha bra medicin. Att ta fram medicinen måste vara lätt. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Det här kan göras på olika sätt. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. I de fallen måste burken vara tät.

Ingen tablett klarar allt. Det gäller oavsett hållbarhet. Tabletterna kan gå sönder ibland. Normal användning ska inte skada tabletterna. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. De större aktörerna använder andra metoder.

Tabletter för en vecka

Det finns tabletter som hanteras lite mer än andra. filmdragerade tabletter
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. Då kan de läggas i fack istället.

Då tjänar medicinen på att vara gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte och håller formen.

Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Tabletterna måste ju hålla vissa krav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

dragering

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa finns hos plantor. Det håller alltid formen. Det beror på att den har en mycket stark intramolekylär struktur. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Då bildas mikrokristallinsk cellulosa.

Mikrokristallinsk cellulosa är mycket effektiv. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas upp när den behövs.

Hantera tabletterna rätt

När man har den här typen av klibbmedel i tabletter så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. De får inte bli fuktiga. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Om tabletterna blir fuktiga kan de bli mjuka och förstöras. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Dessa förpackningar håller

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. De förpackningar som säljs idag är både lätta att öppna och säkra att använda.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Det här kan göras på olika sätt. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. Då är det viktigt att burken är tät.

Det är klart att ingen tablett klarar hur stora påfrestningar som helst. Det gäller oavsett hållbarhet. Tabletter blir ibland smuliga. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Tabletter i förpackning för en vecka

Det finns tabletter som hanteras lite mer än andra. mikrokristallin
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. Istället så läggs de i unika fack och det innebär lite mer hantering.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. På så vis håller tabletten längre.