Viktiga åtgärder då olika tabletter tillverkas i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Om man ska göra tabletter så måste man tänka i andra banor.

Det är inte bra om tabletter från olika serier skulle blandas ihop. Man får inte blanda flera ingredienser i samma tablettmaskin.

När du gör tabletter ska du tänka på det här

Du måste hitta en ren plats att vara på när du tillverkar tabletter. Om du ska göra någonting större kan du behöva organisera arbetet.

Kanske är det någonting du behöver som fattas? Din tablettmaskin får inte innehåller några rester. Det är viktigt att allt är rent.

Ta en ingrediens åt gången. Det minskar riskerna. Tänk på att producera rätt antal volymer från början. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

När du är klar ska du tvätta alla maskiner, även de som inte använts. Om du följer GMP kommer du att nå bättre resultat. Det eliminerar misstag. Bäst är det om det journalförs.

Dessa kläder behöver du under produktionen

Verktyg som är en del av produktionen av tabletter måste förstås också kontrolleras och vara rena. Man får inte glömma människan i detta. Kläder som bärs ska vara väl anpassade till jobbet.

Använd gärna linne. Att jobba vid tablettmaskin kräver en korrekt klädsel. Kroppsdelar bör täckas av arbetskläderna. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Det minskar risken av bakterier och virus.

Efteråt kan man tvätta kläderna. Vid nästa produktion kan man byta kläder. Men man kan inte tvätta hur som helst. Det finns tvättmedel som kan vara farliga att använda och som kan bli kvar på kläderna.

Rena kläder och skyddsutrustning är viktigt. Handskarna måste vara av bra kvalitet. På så vis hålls tabletterna skyddade.

Se också över dina skor. tablettmaskin
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger kan vara känsliga

tablettmaskin

Det finns mediciner som är extra känsliga vad gäller överföring mellan olika produktioner. Det kan vara så när man använder levande mikroorganismer. Då måste du ha skydd.